Jämtlandsalternativet
>
Du som vill jaga...
>
Jaktområden
>
Här kan du bo !
>
Tåssåsen sameby
>
Bakgrund / historik
>
Andra jaktalternativ
>
Till startsidan !
>
Initierad av SSR:s Jämtlandsprojekt och finansierad med medel
från EU:s jordbruksfond.

Produktion:
ng.labba medieproduktion

Information till dig som vill jaga hos oss...

Länsstyrelsens rennäringsdelegation har beslutat, bland annat, om följande beträffande småviltsjakten på renbetesfjällen i Jämtlands län.

 • För att bereda jägare med behov av eget jaktområde samt för att ge samebyn ett inflytande över hur jakten bedrivs kommer Tåssåsens sameby genom sin Jaktförening Giehren, att vara ensam återförsäljare av jakttillstånd inom samebyns renbetesfjällsmarker från och med 2003.
  Giehren bokar alltså bara in ett jaktsällskap åt gången per område, oavsett hur få som ingår i jaktsällskapet (1-5 st.) När det gäller jägare med årstillstånd tiden från och med 1 okt, se särskild flik)
 • Intresseanmälan för att komma med i lottning av turordning till jakten skall ske på Länsstyrelsens hemsida senast den 31 maj (se mer info under menyn "Så här går det till". Anmälningsblankett för övrig jakt finns att ladda ned under länksamlingen till höger. Den går också att använda sig av för den löpande inbokning av resterande jakt som återstår efter inbokning och med anledning av eventuella återbud.
  OBS att ni, om möjligt, ska spara den och sända in den som ett world-dokument i det äldre .doc formatet, med e-post, för att det ska fungera för oss.
 • Kolla bokningsläget vid länken till höger.
 • Lottningen ska ske under överinseende av Länsstyrelsen. Resultatet presenteras på Länsstyrelsens hemsida i början av juni varje år.
 • Från och med hösten 2007 jagar alla oavsett nationstillhörighet på samma vilkor.
 • Komuninnevånare kan delta i lottningen inom respektive kommun med sina årstillstånd
 • Priset för jakten är 450 kronor per dygn inkl. moms för år 2013/14. Priset är beslutat av Länsstyrelsen.
 • Jaktområde TÅ5, är sedan 2007 delat i en sydigt jaktområde (a) och en nordlig del (b) som blir ett hundträningsområde. Tå 4a har från och med 2013 delats i en västlig del, Tå4a Stuguberget och i en östlig del Tå4c Bjurkällan. På vart och ett av 4a respektive 4c får endast max 2-3 jägare jaga samtidigt.
 • Giehren medges att avlysa enskilda jaktområden för älgjakt under sista älgjaktsveckan under septemberperioden
  Det innebär att Giehren efter samråd med berörda älgjägare kommer att avlysa en del områden där älgjakt pågår.
 • Avskjutningsbegränsningen är numera högst 5 ripor och 3 skogshönsfåglar per jaktdag från och med augusti 2015.
 • Hundförare som är med och dirigerar hundar utan att själva gå med bössa är, enligt Länsstyrelsen, med hänvisning till Jaktlagstiftningen, att betrakta som jägare och skall också lösa jakttillstånd.
Instruktion för att boka in jakt hos oss.
Vi kommer, kontinuerligt, att presentera boknings-läget för varje jaktområde som en exel-fil.
Ni kan ladda hem anmäl-ningsblankett som wordfil.
Adress, telefon, fax, bankkonto till Giehren
Information om lottningen samt därefter uppringning för bokning
Information till dig som har årstillstånd