Jämtlandsalternativet
>
Du som vill jaga...
>
Jaktområden
>
Här kan du bo !
>
Tåssåsen sameby
>
Bakgrund / historik
>
Andra jaktalternativ
>
Till startsidan !
>
Initierad av SSR:s Jämtlandsprojekt och finansierad med medel
från EU:s jordbruksfond.

Produktion:
ng.labba medieproduktion

Andra jaktalternativ i Sápmi samt samiska företag i Tåssåsens sameby

Riksdagens beslut om fri smålviltjakt, december 1992, ger jägarna möjligheter att jaga relativt fritt inom renskötselområdet. Försöksverksamheten i Tåssåsen sameby är det enda i sitt slag av samebykontrollerad jakt.
I övrigt så gäller i huvudsak villkoren från tidigare år.

 • Småviltsjakt upplåts som kortjakt på renbetesfjällen i Jämtlands län. Jakttillståndet gäller för upplåten mark inom angivna fjällkommuner.
  Länsstyrelsen har även ansvaret för bevakning och viltvård inom renbetesfjällen.
  Länk till mer information om jakt i Jämtland
  Länk till mera information om jakt i fjällen på den gemensamma portalen smavilt.se

 • På Naturvårdsverkets sida kan ni läsa om hur man betalar och får sitt Statliga Jaktkort som alla jägare måste ha. Det kostar från 2007, 300 kr/år efter att sittande regering höjt avgiften med 100 kr.
  Länk till mer information om statligt jaktkort

 • I Västerbottensfjällen erbjuds jakt på ca 1,1 milj hektar dels i renodlad fjällmiljö med jakt på dalripa och fjällripa, dels i skogslandet med jakt på skogsfågel som tjäder och orre.
  Upplåtelse sker med stöd av rennäringslagen och rennäringsförordningen.
  Länk till mer information om jakt i Västerbotten via den gemensamma portalen smavilt.se

 • Norrbottensfjällen erbjuder jakt på ca 4 milj hektar i skiftande naturmiljöer. Jakt på dalripa och fjällripa är vanligast. En stor del av området nedanför fjällkedjan utgörs också av goda skogsfågelbiotoper med tjäder och orre.
  Länk till mera information om jakt i Norrbotten på den gemensamma portalen smavilt.se

 • I norra delen av Tåssåsens sameby har Anariset AB sin verksamhet. Anariset AB jobbar för Samisk turism och är konferensarrangör, jaktarrangör och guide för fiske i Norrland.
  Länk till Anariset AB

 • I nordöstra delan av Tåssåsens sameby ligger "Åtta årstiderna". De Åtta Årstiderna i Hosjöbotten, Jämtland är en samisk turistanläggning som tar emot företag och privatpersoner som vill hålla konferens, jaga och fiska i ostörd miljö.
  Länk till Åtta årstiderna

 • I södra delan av Tåssåsens sameby håller det samiska företaget "Hävvi" till. Hävvi erbjuder dig samiska smaker och äventyr i Oviksfjällen... Vi finns i Glen som är ett lappläger 5 mil från Persåsen om ni åker fäbodvägen eller 3 mil från Börtnan om ni åker fäbodvägen/Persåsvägen från det hållet. Bo i våra nyrenoverade stugor, välj dina äventryr och ät gott av våra exklusiva råvaror.
  Länk till Hävvi