Jämtlandsalternativet
>
Du som vill jaga...
>
Jaktområden
>
Här kan du bo !
>
Tåssåsen sameby
>
Bakgrund / historik
>
Andra jaktalternativ
>
Till startsidan !
>
Initierad av SSR:s Jämtlandsprojekt och finansierad med medel
från EU:s jordbruksfond.

Produktion:
ng.labba medieproduktion

Uppdaterad 2017-03-10!

Välkommen till Tåssåsens sameby och Giehren Jaktförenings hemsida. Vi har administrerat småviltsjakten inom samebyns marker, i Oviksfjällen, Anarisfjällen och Lunndörrsfjällen belägna i Åre- och Bergs kommuner, Jämtlands län, Sverige sedan 1987 med undantag för åren 1995-2002 då den s.k. fria småviltsjakten pågick även på våra marker.

Därför är det med sorg som vi nu måste meddela att vi tvingas lägga ned vår verksamhet från och med säsongen 2017. Giehren kommer alltså inte att administrera någon jakt inom samebyn längre. Anledningen är att när Länsstyrelsen anpassar Natureit till de nya vilkoren som gäller för utländska jägare, så blir vi bortkopplade och Natureit.se ska sköta om såväl anmälan som lottning, bokning, betalning, utfärdande och utskick av jakttillstånd. Det blir alltså jägaren själv vid sin dator som ska göra alla momenten via Natureit.se

Vi tackar våra gästande jägare för de gångna åren och önskar er lycka till med att boka jakten själva via Natureit.se

Länsstyrelsen kommer inom kort att presentera de nya vilkoren på sin hemsida och på Natutreit.se

Det känns tråkigt att vi inte kunde fira vårt 30-årsjubileum på ett lite roligare sätt än med att lägga ned verksamheten.

  • Vi hälsade dig välkommen till en jaktupplevelse som var lokalt anpassad till rennäringen med minskade konflikter och ökad trivsel som följd.

  • En fjälljakt som tog hänsyn till de biologiskt förutsättningarna och rennäringens behov och som gav jägaren en fin naturupplevelse med hög servicegrad.

  • Vår mission var att besökare skulle känna sig välkomna och se fram emot nästa besök.

Efter tio år av samiska protester mot fri småviltsjakt gjordes 2003-2005 ett försök i Jämtland, inom Tåssåsen sameby, att hitta en fungerande samverkansform mellan myndigheter, rennäringen och jägare. Även om försöksverksamheten var förlagd till Tåssåsen sameby, så handlade det om ett samverkansprojekt mellan samebyarna i Jämtland och under 2003 Samernas Riksförbunds Jämtlandsprojekt. Det EU-finansierade projektet avslutades i februari 2004 och småviltsjaktprojektet stod nu på egna ben och skulle vara självfinansierande med de 10% i provision som Giehren erhållit som återförsäljare av jakttillstånd.

Målsättningen var att minska konflikterna mellan rennäringen, ortsbor och besökande jägare.

Vi visste av erfarenhet att den modell som vi provat ut under många år dessutom ger en högre trivsel och ökad säkerhet eftersom endast ett jaktsällskap åt gången fanns i området.

Efter provåren 2003-2005 administrerade Tåssåsen sameby genom sin jaktförening Giehren, i samråd med Länsstyrelsen, småviltsjakten inom samebyns område på tillstånd från Länsstyrelsen med ett år i taget fram till 28 februari 2017.

Hur fortsättningen blir vet vi nu. Databasen Natureit.se tar över all administration och Giehren blir överflödig.

Vi ville, tillsammans med er, medverka
till en trevlig jaktupplevelse i Sápmi, men nu är det tyvärr slut med det. En databas tar över den mänskliga kontakten vi haft mellan samebyn och gästande jägare !

Välkommen till småviltsjakt på samisk mark, med samebyn som jaktadministratör i samverkan med Länsstyrelsen.